Persondatapolitik – Sådan behandler vi dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Direktør Morten Svankjær er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Befree ApS

Nr. Bjertvej 67-1

6000 Kolding

CVR-nr.: 27979076

Telefon: 76301036

Mail: ms@befree.dk

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilket formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Når du bruger og benytter hjemmesiden bruger vi cookies til indsamling af data der hjælper os med at forstå og analysere brugernes adfærd på domænet. Disse data bruges til at forbedre brugeroplevelsen på siden, samt i nogle tilfælde til interessebaseret markedsføring. Nogle cookies er også nødvendige for at en hjemmeside/webshop kan fungere funktionsmæssigt. Du kan selv håndtere og slette dine cookies i din browser ved at benytte vejledningen her: http://minecookies.org/cookiehandtering/


Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev, gemmer og bruger vi udelukkende de oplysninger du har givet os dit samtykke til, da du tilmeldte dig. Disse oplysninger bruger vi udelukkende til at kunne levere relevante nyheder omkring vores virksomhed, tilbud og produktnyheder i vores sortiment.
Nyhedsbreve kan altid let og ubesværet afmeldes på 3 måder.
- Der kan altid afmeldes i seneste nyhedsbrev.
- På selve hjemmesiden
- Henvendelse via mailadresse anført indledningsmæssigt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Vi behandler kun almindelig personoplysninger som du har givet ved samtykke igennem eksempelvis, tilmelding til nyhedsbrev, eller ved ordreafgivelse. Disse oplysninger bliver udelukkende brugt til at vi kan udføre opgaven. Oplysningerne gemmes kun i det omfang det er nødvendigt, for at udføre den fra kunden ønsket handling, samt hvor det lovmæssigt kræver opbevaring, eksempelvis, bogføringsloven eller ved garanti/reklamationssager.
  • Vi indsamler aldrig personfølsomme oplysninger.

4. Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Til transportøren hvis vi behandler dine oplysninger i forbindelse med en vare der skal afsendes.
  • Databehandlere indenfor eksempelvis økonomi, teknisk drift og markedsføring. Disse er alle underlagt gældende regler, ansvar og lovgivning under persondataforordningen.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi benytter databehandlere eksempelvis Google Analytics, Facebook og Zendesk, som er etableret uden for EU. Garantien for sikker overførsel af oplysninger fra EU-lande er sikret igennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Persondataforordningens art. 45.

Her kan du finde en kopi af certificering for:

Google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zendesk: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active

Facebook: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at oplysninger slettes når de ikke længere er nødvendige under de forhold der er givet samtykke til, eller loven forskriver.

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte den dataansvarlige.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

9. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

10. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

11. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

12. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

13. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

14. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

15. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.